Graus

PSICOLOGIA  (plans docents)

    Secció de Processos Cognitius

Assignatures obligatòries: Història i Epistemologia de la Psicologia --- Aprenentatge, Motivació i Emoció --- Percepció i Atenció --- Memòria i Representació --- Llenguatge i Comunicació --- Pensament i Resolució de Problemes --- Psicologia i Professió.

Assignatures optatives: Bases Cognitives de l’Adquisició i l’Alteració del Llenguatge --- Cognició i Conflictes Interpersonals --- Cognició i Narrativa --- Cognició Numèrica i Disfuncions del Processament Numèric --- Competència Comunicativa en l'Àmbit Professional --- Funcions Cognitives i Conducta Alimentària --- Llenguatge i Comunicació No Verbal --- Memòria de Testimonis --- Psicologia Comparada --- Psicologia de la Música --- Topics in Bilingualism.

 

Secció de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

Assignatures obligatòries: Desenvolupament en la Infància --- Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut --- Psicologia de l'Educació --- Trastorns del Desenvolupament --- Intervenció Psicològica.

Assignatures optatives: Desenvolupament de la Comunicació i el Llenguatge --- Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies de la Informació i la Comunicació --- Psicogerontologia --- Avaluació i Intervenció en Tecnologies de Suport a la Discapacitat --- Intervenció en Pràctiques Educatives Familiars i en la Comunitat --- Psicologia Escolar i Intervenció Psicopedagògica --- Intervenció Psicològica en Gent Gran

 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS (plans docents)

Secció de Processos Cognitius

Assignatura obligatòria: Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari.

 

EDUCACIÓ SOCIAL (plans docents)

Secció de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

Assignatura obligatòria: Psicologia del Desenvolupament.

 

MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL (plans docents)

Secció de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

Assignatura obligatòria: Psicologia de l'Educació a l'Etapa Infantil.

Assignatures optatives: Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals --- Comunicació Audiovisual --- Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge.

 

MESTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (plans docents)

Secció de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

Assignatura obligatòria: Psicologia de l'Educació a Primària.

Assignatures optatives: Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals --- Comunicació Audiovisual --- Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge --- Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura.

 

NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA (plans docents)

Secció de Processos Cognitius

Assignatures obligatòries: Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari --- Psicologia i Educació Terapèutica.

 

PEDAGOGIA (plans docents)

Secció de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

Assignatura obligatòria: Psicologia en Educació.