Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Acció Socioeducativa als Serveis Socials OT 6
Acció Socioeducativa amb Gent Gran OT 3
Acció Socioeducativa en Centres Residencials OT 6
Acció Socioeducativa en el Món Escolar OT 6
Acció Socioeducativa en Situacions d'Inclusió i Exclusió Social OB 6
Àmbits Professionals Actuals i Emergents OB 6
Anàlisi de les Relacions Educatives OB 6
Animació Sociocultural i Educació en el Temps Lliure OB 6
Antropologia Cultural FB 6
Art i Cultura en l'Educació Social OB 6
Arts Visuals i Plàstiques i Educació Social OT 3
Atenció Socioeducativa a Famílies i Infància OT 6
Comunicació Interpersonal i Social en l'Exercici Professional OB 6
Cos i Teatre OT 3
Desenvolupament Comunitari OB 6
Direcció i Gestió de Serveis Socioeducatius OB 6
Discapacitat i Salut Mental OT 6
Disseny i Innovació de l'Acció Socioeducativa OB 6
Drets Humans i Marcs Legals de l'Educació Social FB 6
Educació de Persones Adultes OB 6
Educació, Formació i Salut OT 3
Educació per al Desenvolupament i la Cooperació OT 6
Educació Social: Interrogants i Reptes de Futur OB 6
Esport i Joc OT 6
Ètica, Valors i Educació Social OB 6
Exclusió Social, Conflicte i Mediació OB 6
Fonaments Didàctics de l'Acció Socioeducativa FB 6
Gènere i Diferència Sexual OT 6
Habilitats Socials: Intervenció i Programes OT 3
Història de l'Educació Social FB 6
Identitat i Desenvolupament Professional OB 6
Inserció i Orientació Sociolaboral OT 6
Interculturalitat i Immigració OT 3
Investigació Socioeducativa OB 6
Joves i Educació Social OT 3
L'Educació Social a Europa OT 3
Música i Educació Social OT 3
Pedagogia Social OB 6
Planificació i Avaluació de Serveis Socioeducatius OB 6
Polítiques Socials i Educatives FB 6
Pràctiques Externes PR 24
Pràctiques Externes II PR 12
Psicologia del Desenvolupament FB 6
Psicologia Social i de les Organitzacions FB 6
Recerca i Avaluació en el Camp Socioeducatiu FB 6
Resolució de Conflictes: les Pràctiques Restauratives OT 3
Societat, Salut i Drogues OT 3
Sociologia de l'Educació FB 6
Supervisió de Pràctiques Externes PR 6
Teories i Institucions Educatives FB 6
Treball de Fi de Grau TR 12
Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació OB 6
Comparteix-ho: