Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Administració Pública, Planificació i Supervisió Educativa OT 3
Anàlisi de Xarxes Socials en l'Àmbit Educatiu OT 3
Antropologia Pedagògica FB 6
Aprenentatge en Entorns Digitals i Formació a Distància OT 3
Axiologia i Educació en Valors OB 6
Comunicació Didàctica i Animació de Grups OT 3
Comunicació en Educació FB 6
Corporalitats i Pedagogia OT 3
Creativitat i Innovació Educativa OT 3
Diagnòstic i Orientació Educativa OB 6
Didàctica i Currículum FB 6
Disseny de Mitjans Digitals d'Ensenyament i Aprenentatge OT 3
Disseny, Desenvolupament i Avaluació de la Formació OB 6
Disseny i Avaluació de Processos d'Ensenyament i Aprenentatge OB 6
Diversitat i Educació FB 6
Economia de l'Educació FB 6
Educació, Formació i Salut OT 3
Educació Moral OT 3
Educació No Formal OT 3
Educació per a la Ciutadania OT 3
Educació per a l'Equitat i Desenvolupament Humà OT 3
Educació Superior OT 3
Ensenyament i Aprenentatge en la Societat Digital OB 6
Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d'Aprenentatge OB 6
Estadística Aplicada a l'Educació FB 6
Estratègies i Recursos Didàctics OB 6
Filosofia de l'Educació OT 3
Formació a les Organitzacions OB 6
Formació de Persones Adultes OT 3
Formació del Professorat i Assessorament Didàctic OT 3
Gestió Cultural OT 3
Habilitats Socials en Educació OT 3
Història de la Pedagogia Catalana OT 3
Història de l'Educació FB 6
Informàtica Aplicada a la Investigació Educativa OT 3
Innovació i Desenvolupament Organitzatiu OB 6
Instruments i Estratègies de Recollida d'Informació OB 6
Interculturalitat i Immigració OT 3
Intervenció Educativa per a la Inclusió Social OB 6
La Cultura Digital i Visual en els Processos Socioeducatius OT 3
Mediació i Conflicte OB 6
Models, Estratègies i Recursos per a la Inserció Professional OB 6
Organització i Gestió d'Institucions Educatives OB 6
Orientació i Gènere OT 3
Orientació Personal i Professional OT 3
Pedagogia Internacional OB 6
Pedagogia Social FB 6
Pensament Pedagògic i Social Contemporani OB 9
Política de l'Educació OB 6
Pràctiques d'Implicació PR 18
Professionalització i Sortides Laborals I OB 6
Professionalització i Sortides Laborals II OB 6
Psicologia en Educació FB 6
Resolució de Conflictes: les Pràctiques Restauratives OT 3
Resolució de Problemes Educatius a través de la Recerca Educativa OT 3
Teoria de l'Educació FB 6
Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa OB 6
Teories de l'Aprenentatge OT 3
Trastorns de Desenvolupament i de Conducta OT 3
Treball de Fi de Grau TR 12
Comparteix-ho: