Graus

Consulteu les carreres i les assignatures que imparteix professorat de les dues seccions del departament.

 • Administració i Direcció d'Empreses 
  Fiscalitat de l’empresa
  Entorn econòmic espanyol
  Fonaments de la fiscalitat
  Fiscalitat internacional
  Entorn econòmic de l’empresa catalana
  Fiscalitat empresarial avançada

 

 • Economia 
  Economia espanyola
  Hisenda pública
  Hisenda autonòmica i local
  Sistema Fiscal I i II
  Gestió pública
  Economia de Catalunya

 

 • Empresa Internacional 
  Fiscalitat internacional
  Cultura i negocis a Europa i a altres països occidentals
  Cultura i negocis a l’Àsia

 

 • Ciències Polítiques i de l'Administració
  Economia política
  Economia espanyola
  Hisenda pública
  Avaluació econòmica de polítiques públiques
  Construcció d’indicadors polítics, socials i econòmics
  Economia i estat de benestar

 

 

 

 

 • Economia
  Introducció a l’economia

  Microeconomia I, II, III, IV
  Macroeconomia I, II, III, IV
  Economia Internacional
  Economia dels Recursos Naturals
  Economia i Política Industrial i tecnològica
  Creixement Econòmic

 

 • Administració i Direcció d’Empreses
  Introducció a l’economia
  Microeconomia

  Macroeconomia
  Organització Industrial
  Economia Internacional
  Tècniques de comerç exterior
  Dones, Treball i Societat
  Desenvolupament sostenible: ecologia, economia i societat
  Economia social i solidària

 

Comparteix-ho:
https://www.ub.edu/portal/documents/9826347/0/school.png/c702c8e5-c6df-0590-d2ac-895a79cf4c35?t=1605772829311