Universitat de Barcelona

Grau en Empresa Internacional

Presentació

 

El grau d'Empresa Internacional (GEI) és un ensenyament que proporciona coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització adreçats a la gestió d'empreses, organismes o institucions en un context internacional. Aquest grau també permet aprendre les principals llengües del món dels negocis, ja que la docència es fa íntegrament en anglès i inclou assignatures de Llengües per als Negocis, en què es pot escollir entre alemany, francès, italià, rus i xinès.

El grau d'Empresa Internacional s'adreça a estudiants que tenen interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional i per les principals llengües del món dels negocis, així com les diferències culturals i la capacitat per adaptar-s'hi. Així, a més de tenir assignatures sobre les diferents àrees funcionals de les empreses i sobre el funcionament de l'economia (sempre amb un enfocament internacional), els estudiants també tenen assignatures que els donen formació matemàtica i estadística, de dret, de cultura i negocis a les diferents regions del món. D'altra banda, els estudiants han de cursar obligatòriament una assignatura d'Anglès per als Negocis i altres tres de Llengües per als Negocis, i poden fer fins a dues assignatures més optatives a escollir entre l'alemany, el francès, l'italià, el rus i el xinès. Els estudiants del GEI poden (i solen) fer mobilitat internacional. Les estades poden durar un semestre o un curs, i també poden fer fins a quatre assignatures optatives de pràctiques aquí o a l'estranger.

Amb aquests estudis els estudiants poden treballar en empreses exportadores, en multinacionals, en entitats públiques —tant autonòmiques com estatals o internacionals— dedicades a la promoció econòmica i comercial i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

80

Notes de tall

11,810 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

anglès (62,3%), altres llengües (37,7%)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Cap d'estudisMONTSERRAT CRESPI VALLBONA
Adreça electrònicacapest-gei@ub.edu
Comparteix-ho: