Detail

Defense of the Doctoral Thesis of MIREIA BLANES GUÀRDIA, reading day | 13-12-2021 at 11h, titled “Contribució al desenvolupament, optimització i regeneració de sensors d’oxigen per al control d’humitat en entorns d’alta temperatura”

Announcement | 03-11-2021

Members of the court:

President: Dr. Eduard Llobet Valero
Secretary: Dr. Cristian Fàbrega Gallego
Vocal: Dr. Marc Torrell Far

Suplents:
Dr. Elena Xuriguera Martin
Dr. Alex Morata Morata

Directors:
Dr. ALBERT CIRERA HERNANDEZ
Dr. FRANCISCO M. RAMOS
Tutor:
Dr. ALBERT CIRERA HERNANDEZ


Share: