Doctorats

Programes del Departament

Consulta l'oferta de doctorats vinculats a la Genètica, la Microbiologia i l'Estadística.

Es recomana que els estudiants que accedeixin al doctorat hagin cursat estudis previs de llicenciatura o grau de Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Genètica, Nutrició i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Medicina, Microbiologia, Farmàcia, Química o Veterinària, o altres títols oficials afins de les branques de ciències experimentals i de ciències de la salut, i que hagin fet estudis de màster universitari en l'àmbit de la Bioquímica, Biologia Molecular i Cel'lular, Biomedicina, Biotecnologia, Genètica, Microbiologia avançada o afins.

 

www4.giga.ub.edu/acad/pops/pub0201.php?id=HDK06

 

 

El programa de doctorat de Genètica recull la resposta docent de la Universitat de Barcelona en la formació avançada dels doctorands en la recerca genètica.

La seva finalitat és la formació d'investigadors especialistes en els camps de la Genètica Evolutiva, la Genètica Molecular Humana, la Genètica del Desenvolupament i la Biotecnologia, capacitant-los per a la seva futura incorporació en universitats, instituts d'investigació i centres de gestió tant privats com públics. El Programa ofereix als estudiants l'oportunitat de treballar amb especialistes reconeguts en diversos àmbits relacionats amb les prioritats d'investigació actuals de les institucions de recerca implicades.

S'integra dins els estudis Oficials de Postgrau (POP) en Biologia de Sistemes de la Universitat de Barcelona. És un Programa de quatre anys (1 + 3) en règim de dedicació completa, regulat pel Reial Decret 56/2005, del 21 de Gener de 2006, el qual s'emmarca dins de les reformes de l'ensenyament de tercer cicle que tenen com a objectiu la creació d'un únic Espai Europeu d'Educació Superior. Inclou un període formatiu (primer any) seguit d'un període d'investigació (tres anys). Respecte al primer període el nostre programa està estretament lligat al màster oficial de Genètica i Genòmica de la Universitat de Barcelona. Però també contempla la transferència d'estudiants que han cursat 60 ECTS d'un màster oficial o equivalent per la realització de la tesi i l'obtenció del títol doctoral.

 

www.ub.edu/portal/web/biologia/doctorat-genetica

L'objectiu general del programa de doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia integrat dins el màster de Microbiologia Avançada, és formar investigadors i professionals altament qualificats en microbiologia ambiental, biotecnologia microbiana i microbiologia biosanitària. Aquesta formació ha de capacitar els futurs doctors per incorporar-se al sector industrial i a centres de recerca públics i privats per desenvolupar tasques de recerca, control, producció, gestió i R+D+I en matèries relacionades amb la microbiologia i l'aplicació en els àmbits industrial, empresarial i de salut pública.

 

Comparteix-ho: