Programes de doctorat extingits

Llistat de programes de doctorat en el marc de l'EEES (RD 1393/2007) que s'extingeixen en curs 2016/17.

Alguns d'aquests programes tenien menció cap a l'excel·lència. Vegeu aquí

--->> Termini per sol·licitar el dipòsit de la tesí

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu