Oferta de programes de doctorat en el marc de l'espai europeu d'educació superior (RD 99/2011). Estudiants de nou accés. Curs acadèmic 2016-2017

Els programes de doctorat tenen com a principal finalitat la formació avançada de l’estudiant en tècniques de recerca mitjançant un conjunt organitzat d’activitats formatives i d’investigació que, prèvia preparació i defensa d’una tesi doctoral, condueixen a l’obtenció del títol de doctor.

La nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener) estableix el marc normatiu que regula els ensenyaments oficials de doctorat.

Pel que fa als estudis de doctorat, aquesta nova norma ha implicat un canvi important en l’organització d’aquests ensenyaments. Els estudis de tercer cicle ara es focalitzen en la preparació i defensa de la tesi doctoral i les activitats formatives de recerca prèvies es desenvolupen en el marc d’un o de diversos màsters universitaris.

Més informació

Universitat de Barcelona
Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 582, 1r
08011 Barcelona

Tel. 934 021 754 o 934 037 652​

email: escola.doctorat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional

 

Webs vinculades

logo_tdx.png

logo_tdx.png