Programes de doctorat ofertats

La UB té 48 programes de doctorat verificats amb el Reial Decret de Doctorat 99/2011, que cobreixen pràcticament tots els camps científics. Cada programa es divideix en diferents línies de recerca.

A cada programa trobaràs informació general del doctorat, les seves línies de recerca, els directos possibles, el nombre de places, les activitats que es realitzen i les adreces de contacte.

Els programes de doctorat tenen com a principal finalitat la formació avançada de l’estudiant en tècniques de recerca mitjançant un conjunt organitzat d’activitats formatives i d’investigació que, prèvia preparació i defensa d’una tesi doctoral, condueixen a l’obtenció del títol de doctor.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu