Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball final de grau.

Admissió a la universitat

Per a titulats de cicles formatius de grau superior en virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona:

Formació Bàsica de primer curs:
360837 Antropologia Social de 6 crèdits
360789 Psicologia del desenvolupament humà de 6 crèdits

Optatives:
360653 Infància, Adolescència, Joventut i Treball Social de 6 crèdits
360751 Inclusió Social i Treball Social de 6 crèdits
360894 Treball Social i Salut de 6 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Formació Bàsica de primer curs:
360837 Antropologia Social de 6 crèdits
360789 Psicologia del desenvolupament humà de 6 crèdits

Formació Bàsica de segon curs:
360905 Pedagogia Socialde 6 crèdits

Optatives:
360751 Inclusió Social i Treball Social de 6 crèdits
360653 Infància, Adolescència, Joventut i Treball Social de 6 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Formació Bàsica de primer curs:
360645 Comunicació i Documentació de 6 crèdits

Optatives:
360751 Inclusió Social i Treball Social de 6 crèdits
360653 Infància, Adolescència, Joventut i Treball Social de 6 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.