Clínica Jurídica de dret al Dret

Clínica Jurídica en drets de les persones, sindicatures locals i bona administració

Coordinació i professorat

Juli Ponce Sole (coordinador)

Fòrum de síndiques i síndics i defensors i defensores locals de Catalunya

Places: 4

  1. Cornellà
  2. Lleida
  3. Mollet del Vallès
  4. Rubí

Tasques


Aplicació en la realitat del Dret públic i privat vinculat amb els drets constitucionals i legals de les persones afectats per autoritats públiques i entitats privades que desenvolupen funcions públiques, a fi i efecte de garantir el dret a una bona administració dels ciutadans.

 

Comparteix-ho: