Reserva d’aules per a associacions, grups d’estudiants i entitats vinculades a la UB

Per sol·licitar la reserva d’aules de la Facultat de Dret per a associacions i grups d’estudiats de la Universitat de Barcelona:

 • De conformitat al Reglament d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB, només tenen dret a la cessió d’espais de la Facultat les associacions o grups d’estudiants inscrits al Registre de la UB com a tals. 

 • El representant de l’entitat ha de ser-ho de conformitat als seus estatuts o normes d’organització.

 • En el cas de coorganització, caldrà indicar les altres entitats coorganitzadores. Es recorda que no tenen dret a la cessió d’espais de la Facultat les associacions o grups d’estudiants que no pertanyin a la UB.

 • Cal indicar amb precisió l’acte i/o el títol que hagi de figurar en els anuncis de l’acte.

 • Cal identificar totes les persones que intervindran i en quina qualitat ho faran (i la seva pertinença a un col·lectiu o entitat, si escau).

 • Les associacions i grups d’estudiants al formulari de sol·licitud cal indicar una adreça de correu institucional (amb el domini ub.edu).

 • En cas de comprovar-se que les dades facilitades pels sol·licitants i recollides en el formulari no s’ajusten a la realitat, es podrà anul·lar la reserva i suspendre l’acte.

 • Caldrà indicar també amb la màxima fidelitat el nombre d’assistents per tal de poder trobar l’aula més idònia. Queden excloses de cessió:

 • Aula Magna

 • Saló de Graus

 • Aula Font i Rius

 • Sala Maria Soteras

 

El formulari s’haurà d’omplir, signar amb signatura electrònica, i fer arribar al correu electrònic resevesaules.dret@ub.edu, amb suficient temps d’antelació per poder gestionar la reserva d’espai.

(Tots els alumnes de la UB, disposen de signatura electrònica, amb la targeta d’estudiants i la plataforma SignaSuite UB).