El Servei es coordina i desplega la seva missió mitjançant tres oficines.

Aquests són els enllaços a partir dels quals es poden consultar els serveis i tràmits administratius electrònics que ofereix la UB, seu electrònica, registre electrònic, certificats digitals, arxius UB, etc.

 

xarxa

Des del Servei impulsem la tramitació administrativa universitària per mitjans electrònics, d'una forma segura i àgil, i tenim el repte d'avançar dia a dia cap a un model digital que beneficiï tant a la Universitat com a les persones que us relacioneu amb nosaltres.

Al mateix temps treballem per homogeneïtzar la gestió de la documentació que es rep i es genera al llarg dels tràmits administratius a fi d'assessorar en aquesta gestió a les unitats administratives i alhora preservar i difondre els fons documentals custodiats als arxius de la UB.

Per tant, el Servei en el seu conjunt, garanteix aprofundir i consolidar la visió, missió i estratègia en matèria d'Administració Electrònica i Gestió Documental, aprofitant i maximitzant els recursos disponibles i donant impuls per respondre als reptes actuals i futurs.

Paraula clau: