El Servei es coordina i desplega la seva missió mitjançant 3 oficines.

Aquests son els enllaços a partir d'on consultar els serveis i tràmits administratius electrònics que ofereix la UB, seu electrònica, registre electrònic, certificats digitals, arxius UB, etc.

Paraula clau:

destacat landing home

Des del Servei impulsem la tramitació administrativa universitària per mitjans electrònics, d'una forma segura i àgil, i tenim el repte d'avançar dia a dia cap a un model digital que beneficiï tant a la Universitat com a les persones que us relacioneu amb nosaltres.

Al mateix temps treballem per homogeneïtzar la gestió de la documentació que es rep i es genera al llarg dels tràmits administratius a fi d'assessorar en aquesta gestió a les unitats administratives i alhora preservar i difondre els fons documentals custodiats als arxius de la UB.

Per tant, el Servei en el seu conjunt, garanteix aprofundir i consolidar la visió, missió i estratègia en matèria d'Administració Electrònica i Gestió Documental, aprofitant i maximitzant els recursos disponibles i donant impuls per respondre als reptes actuals i futurs.