Comissió d'Igualtat

Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants - Presidenta

Administradora - Secretària

Vicedegana acadèmica

4 professors:

Josep M" Izquierdo

Lidia Farré

Teresa Bartual

Montse Carbonell

1 PAS:

Cap de Secretaria

1 estudiant:

Sílvia Ceballos

 

Comparteix-ho: