Deganat

El deganat constitueix la direcció de la Facultat i està format pel degà o degana, els vicedegans i el secretari o secretària. Hi podeu adreçar qualsevol consulta relativa a l'organització i el funcionament de la Facultat. Les visites s'han de concertar prèviament amb la secretària del deganat.


EQUIP DEGANAL

Degà: Dr. Ramon Alemany Leira

Vicedegana acadèmica: Dra. Laura Guitart Tarrés

Vicedegà de recerca i doctorat: Dr. Antonio Di Paolo

Vicedegana de relacions externes, compromís social i estudiants: Dra. Nuria Rodríguez Ávila

Vicedegana de relacions internacionals: Dra. Marta Panadés Guerrero

Vicedegana per a la coordinació i la innovació docent: Dra. Glòria Rubert Adelantado

Secretària acadèmica: Dra. Mònica Serrano Gutiérrez

 

Telèfons: 934 024 311

Adreça electrònica: dt.economia.empresa@ub.edu

Comparteix-ho: