Deganat

Presentació

El deganat constitueix la direcció de la Facultat i està format pel degà o degana, els vicedegans i el secretari o secretària. Hi podeu adreçar qualsevol consulta relativa a l'organització i el funcionament de la Facultat. Les visites s'han de concertar prèviament amb la secretària del deganat.