Consell de Direccions de Departament

Degà - President

Secretària de la Facultat - Secretaria

Vicedegans o càrrecs equivalents:

Vicedegana acadèmica

Vicedegà de recerca i doctorat

Vicedegana de relacions externes, compromís social i estudiants

Vicedegà de relacions internacionals

Vicedegana de coordinació i la innovació docent

Directors de departament:

Econometria, Estadística i Economia Aplicada

Economia

Empresa

Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Sociologia

Coordinadors de les seccions departamentals:

Rosa Maria Nonell

Montserrat Vilalta

Mel Solé

Paloma Miravitlles

Jordi Martí

Administradora de centre

Comparteix-ho: