Comissió de Doctorat

Vicedegà de Recerca i Doctorat - President

Responsable Oficina Màsters i Doctorat - Secretària

Administradora

6 professors/es:

Marc Badia

Paloma Miravitlles

Jordi Cais

Lidia Farré

Jesús Marín

Pilar Sorribas

 

Coordinadors dels programes de doctorat:

Empresa - Jaume Valls

Història Econòmica – Yolanda Blasco

Sociologia – Lidia Puigvert

Economia - Elisabet Viladecans

Estudis de Gènere - Ana Villarroya

Comparteix-ho: