Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses + Sociologia

Reconeixement de crèdits

Quan l'alumne cursi una assignatura que es reconegui a l'altre grau, haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits al grau on no hagi cursat l'assignatura que es reconeix. Per a més informació, feu clic aquí.

Consulteu la taula de reconeixement

Comparteix-ho: