Reconeixement de crèdits de dobles titulacions

Els estudiants que s'han matriculat d’itineraris dobles han de sol·licitar, en finalitzar cada curs acadèmic, el reconeixement de crèdits, si és el cas.

Només es pot sol·licitar un reconeixement de crèdits per curs acadèmic.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball Final de Grau.

 

Sol·licitud

Cal que escrigueu un correu electrònic a secretaria.fee@ub.edu o albacarrasco@ub.edu amb el vostre Nom i Cognoms, NIUB i DNI. A l'assumpte del correu electrònic cal que poseu: "Reconeixement de crèdits de doble titulació".

 

Documentació

No cal adjuntar cap documentació.

Els alumnes que sol·liciteu el reconeixement de l'assignatura de pràctiques, cal que adjunteu el projecte formatiu, que l'haureu de sol·licitar a l'Oficina de Pràctiques.

 

Matrícula

Un cop resolta favorablement la resolució de reconeixement, trobareu les assignatures incorporades a vostre expedient automàticament. Cal que comproveu el vostre expedient, al cap de 15 dies d'haver sol·licitat el reconeixement de crèdits.

 

Preu

L'alumnat d’itineraris dobles està exempt d’abonar el preu per als crèdits de les assignatures reconegudes.

Comparteix-ho: