Serveis Lingüístics

Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics (SL) de la UB tenen encomanades, entre d’altres, les funcions següents, d’acord amb l’Estatut de la UB i el Pla de llengües de la UB: assegurar la qualitat lingüística de la comunicació multilingüe institucional, promocionar la llengua catalana i el multilingüisme, planificar la formació presencial i virtual de la llengua catalana, oferir autoaprenentatge multilingüe, acollir lingüísticament i culturalment l’alumnat de mobilitat, etc. 

Amb aquests objectius, els SL ofereixen una àmplia gamma de serveis i recursos lingüístics, ja sigui adreçats a tota la comunitat universitària o bé elaborats tenint en compte les necessitats particulars de cadascun dels col·lectius. 

Per a estudiants: serveis i recursos lingüístics per a la redacció de treballs acadèmics, per informar-se sobre l’ús de les llengües a la UB, per formar-se amb els cursos de català amb certificacions oficials (del nivell A1 al nivell C2) i amb els recursos multilingües del centre d’autoaprenentatge de llengües, etc. 

Per al personal docent i investigador: correcció i traducció de textos, eines i recursos per millorar la qualitat lingüística dels textos, recursos per a la docència en anglès, acreditació de coneixements de català, etc. 

Per al personal d’administració i serveis: correcció i traducció de textos, servei de disseny de documents, eines i recursos per millorar la qualitat lingüística dels textos, servei de normalització de denominacions, etc. 

A la Facultat d’Economia i Empresa hi ha una oficina dels Serveis Lingüístics, que ofereix servei a tota la comunitat universitària del centre, i també un centre d’autoaprenentatge de llengües, el CAL d’Economia i Empresa, ubicat a la Biblioteca de grau. 

Des de l’oficina dels Serveis Lingüístics també es dona suport a les activitats promogudes a la Facultat per la Comissió de Dinamització Lingüística, inclosos els diversos premis lingüístics, les activitats de Sant Jordi, el Club de lectura i el Recomanador de llibres, el FEEMots, l'obtenció dels indicadors lingüístics, etc.

Ubicació i contacte

Serveis Lingüístics
Facultat d’Economia i Empresa
Edifici 690, planta baixa, torre 2
Diagonal, 690-696 
08034 Barcelona
934 021 990
sl.economia.empresa@ub.edu
Horari d’atenció presencial: dilluns, dimarts i dijous de 9:30 a 13:30

Comparteix-ho: