Indicadors d'Inserció Laboral dels Titutals i Titulades

La Facultat d'Educació obté dades sobre la inserció laboral i la satisfacció dels titulats a partir de l'enquesta d'inserció laboral que elabora i publica AQU Catalunya. L'enquesta és impulsada per les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, les universitats provades i 31 centres adscrits.

EUC dades, portal de resultats d'inserció laboral

 

Comparteix-ho:
Certificació Sgiq