Indicadors de satisfacció

La Universitat de Barcelona disposa d'un sistema estandaritzat d'enquestes sobre la satisfacció dels estudiants sobre les assignatures cursades i el seu professorat, la satisfacció dels estudiants graduats sobre la satisfacció sobre els serveis, activitats i instal·lacions de la UB i els seus centres.

 

Enquestes d'opinió als nous estudiants

Nous estudiants de Grau:

 

Nous estudiants de Màster:

 

Enquestes d'opinió als estudiants sobre assignatures i professorat

L'alumnat de la Facultat emplena «l'Enquesta  sobre l'actuació docent del professor i les assignatures cursades» que és comuna per a tota la UB. L'anàlisi dels resultats sobre les enquestes el podeu trobar en els següents informes agregats per ensenyaments i semestres.

 

Enquestes als graduats i graduades

Satisfacció dels graduats i graduades per centre: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017

Satisfacció dels graduats i graduades per ensenyament: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017

Informes globals de resultats de satisfacció de graduats i graduades: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017

 

Enquestes als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB

Informe global UB: 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018

Informe per centres: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017

Informe comparatiu per Facultats: 2017 - 2018

 

La Facultat disposa també d'una bústia per poder recollir les queixes i suggeriments.

 

 

 

Comparteix-ho: