Satisfacció dels Grups d'Interès

La Universitat de Barcelona disposa d'un sistema estandaritzat d'enquestes sobre la satisfacció dels estudiants sobre les assignatures cursades i el seu professorat, la satisfacció dels estudiants graduats sobre la satisfacció sobre els serveis, activitats i instal·lacions de la UB i els seus centres.

 

Enquestes d'opinió als nous estudiants

Nous estudiants de Grau:

- Curs 2021-2022

- Curs 2020-2021 > Informe global

- Curs 2019-2020 

Curs 2018-2019 

Curs 2017-2018

Curs 2016-2017

 

Nous estudiants de Màster:

- Curs 2021-2022

- Curs 2020-2021 > Informe global

- Curs 2019-2020

Curs 2018-2019

Curs 2017-2018

Curs 2016-2017

 

Enquestes d'opinió als estudiants sobre assignatures i professorat

L'alumnat de la Facultat emplena «l'Enquesta  sobre l'actuació docent del professor i les assignatures cursades» que és comuna per a tota la UB. L'anàlisi dels resultats sobre les enquestes el podeu trobar en els següents informes agregats per ensenyaments i semestres.

Històric enquestes alumnat. Grau

Històric enquestes alumnat. Màster

 

Enquestes de satisfacció als titulats i titulades

- Satisfacció dels titulats recents de graus per centre: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017 - 2018- 2019- 2020 - 2021

- Satisfacció dels titulats recents de màster per centre: 20182019- 2020- 2021

- Satisfacció dels titulats recents de graus per ensenyament: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021

- Informes globals de resultats de satisfacció dels titulats recents de graus: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021

- Informes globals de resultats de satisfacció dels titulats recents de màster: 2018- 2019- 2020- 2021

 

Enquestes als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB

- Bloc Covid-19. Global UB i comparatiu per facultats: 2020- 2021

- Informe global UB: 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019 - 2020- 2021

- Informe per centres: 2013- 2014- 2015- 2016- 2017

- Informe comparatiu per Facultats: 2017 - 2018- 2019 - 2020- 2021

 

La Facultat disposa també d'una bústia per poder recollir les queixes i suggeriments.

Grau de Mestre d'Educació Infantil

Espai VSMA - Grau de Mestre d'Educació Infantil: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat):

  200920102011201220132014201520162017201820192020- 2021

- Satisfacció dels titulats recents de graus per ensenyament: 2013201420152016201720182019

- Enquestes d'inserció laboral: 2001200520082011201420172020

 

Grau de Mestre d'Educació Primària

Espai VSMA - Grau de Mestre d'Educació Primària: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació. 

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  200920102011201220132014201520162017201820192020- 2021

- Satisfacció dels titulats recents de graus per ensenyament: 2013201420152016201720182019

- Enquestes d'inserció laboral: 2001200520082011201420172020

 

Grau d'Educació Social

Espai VSMA - Grau d'Educació Social: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  200920102011201220132014201520162017201820192020- 2021

- Satisfacció dels titulats recents de graus per ensenyament: 2013201420152016201720182019

- Enquestes d'inserció laboral: 2001200520082011201420172020

 

Grau de Pedagogia

Espai VSMA - Grau de Pedagogia: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  20092010201120122013201420152016-2017201820192020- 2021

- Satisfacció dels titulats recents de graus per ensenyament: 2013201420152016201720182019

- Enquestes d'inserció laboral: 2001200520082011201420172020

 

Grau de Treball Social

Espai VSMA - Grau de Treball Social: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat):

  200920102011201220132014201520162017201820192020- 2021

- Satisfacció dels titulats recents de graus per ensenyament: 2013201420152016201720182019

- Enquestes d'inserció laboral: 20082011201420172020

Màster d'Activitat Física i Educació

Espai VSMA - Màster d'Activitat Física i Educació: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  201520182019- 2020- 2021

 

Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius

- Espai VSMA - Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  20122013201420152016201720182019- 2020- 2021

 

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Espai VSMA - Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  2010201120122013201720182019- 2020- 2021

 

Màster d'Educació en Valors i Ciutadania

Espai VSMA - Màster d'Educació en Valors i Ciutadania: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  20092010- 201120122013201420152016201720182019- 2020- 2021

 

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Espai VSMA - Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  20112012201420152016201720182019- 2020- 2021

 

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Espai VSMA - Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  20092010201120122013201420152016201720182019- 2020- 2021

 

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

Espai VSMA - Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  2012201320142015201720182019- 2020- 2021

 

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

Espai VSMA - Màster d'Intervencions Socials i Educatives: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  20092010201120122013201420152016201720182019- 2020- 2021

 

Màster d'Investigació i Canvi Educatiu

Espai VSMA - Màster d'Investigació i Canvi Educatiu: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  201320142016201720182019- 2020- 2021

 

Màster de Psicopedagogia

Espai VSMA - Màster de Psicopedagogia: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  2010201120122013201420152016201720182019- 2020- 2021

 

Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Espai VSMA - Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura: Preinscripció i matrícula, Taxes, Rendiment d'assignatures i Taules de seguiment/acreditació.

- Enquestes d'opinió de l'alumnat (assignatures i professorat): 

  20102012201320142016201720182019- 2020- 2021

Comparteix-ho:
Certificació Sgiq