Indicadors Acadèmics i de Satisfacció: Espai VSMA i Business Intelligence

Indicadors proveïts institucionalment de forma transversal des de les diferents unitats de la Universitat de Barcelona, i que són accessibles a través: 

Comparteix-ho:
Certificació Sgiq