2021

Es fa públic a 28 de maig de 2021  l’Autoinforme dels Màsters: Biotecnologia Molecular, Desenvolupament i Innovació d’Aliments, i Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Autoinforme:

 

Per recollir els vostres suggeriments i observacions que permetin la millora d’aquest autoinforme ho podeu fer per mitjà d’aquesta adreça electrònica: acreditacio.masters.farca@ub.edu  fins el 16 de juny a les 14 hores.