Comissio de Qualitat

Les noves titulacions dels graus i màsters han de passar cada sis anys per un procés d’acreditació per part de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Un dels indicadors que tindrà en compte aquesta agència per concedir l’acreditació dels ensenyaments és el fet de disposar d’un sistema d’assegurament de la qualitat. En aquest context, a la UB s’ha endegat un programa d’assegurament intern de la qualitat dels ensenyaments de grau i de màsters: el SAIQU (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat).

En el marc d’aquest sistema s’estableix que cada centre ha de formar una comissió de qualitat que ha de vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus i màsters) i per això, la Comissió de Qualitat de la Facultat de Farmàcia fou aprovada en Junta de Facultat de 16 de juliol de 2009, com a delegada de la Junta. Aquesta comissió vetllarà per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que caldrà implantar als ensenyaments de grau i màster.

Les funcions de la Comissió de Qualitat són:

 • Identificació i diagnosi de necessitats
 • Elaboració del mapa de processos
 • Desplegament dels processos
 • Elaboració de les memòries de qualitat

Membres de la comissió de Qualitat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 • Dra. Roser Fisa (vicedegana de Qualitat i Innovació), president.
 • Dra. Àngels Franch (vicedegana Acadèmica)
 • Dr. Pedro Marrero (vicedegà director del Consell Acadèmic de Ciències de l'Alimentació)
 • Dra. Montserrat Folch Sanchez (cap d'Estudis de l'ensenyament de Farmàcia)
 • Dra. Mireia Urpi Sarda (cap d'Estudis de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica)
 • Dra. Elvira López Tamames (cap d'Estudis de l'ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Dr. Oscar Domenech (coordinador de la doble titulació Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica)
 • Dra. Josefa Badia (coordinadora Màster Biotecnologia Molecular)
 • Dra. Cristina Andres (coordinadora Màster Desenvolupament i Innovació d'Aliments)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (coordinador del Màster Medicaments, Salut i Sistema Sanitari)
 • Dra. Marisa Garcia (coordinadora del Màster Recerca, Desenvolupament i Control del Medicament)
 • Dra. Carmen Vidal (coordinadora del Màster Seguretat Alimentària)
 • Dr. Jose Antonio Fernandez (coordinador del Màster Nutrició i Metabolisme)
 • Dr. Jordi Sierra (coordinador del Màster Gestió de Sòls i Aigües)
 • Dra. Josefa Prat (responsable de qualitat Unitat Laboratoris Docents)
 • Dra. Encarna Garcia (responsable de qualitat Servei Desenvolupament Medicament)
 • Sra. Anna M. Rodriguez Noria (Administradora de Centre)
 • Sra. Yolanda Portabella Urmeneta (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Un representant dels estudiants
 • Sra. Rosa Maria Aparicio (tècnica de qualitat de la facultat)

 

Contacte: qualitat.facfarmacia@ub.edu

Comparteix-ho: