Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Presentació

Aliments innovadors - Màster de Desenvolupament i Innovació d

El màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments està dissenyat perquè l'alumnat assoleixi unes bases suficients que el capacitin per analitzar els diferents processos que formen part de les activitats d'R+D+i en el camp de l'alimentació.

La societat demana especialistes en R+D+i que tinguin la capacitat d'innovar, que puguin integrar-se en equips multidisciplinaris i que siguin capaços d'adaptar-se als canvis continus que en aquests moments tenen lloc en el camp de l'alimentació.
A l'Estat espanyol, el sector agroalimentari representa un 16 % de les vendes netes. D'una banda, actualment s'observa que les vendes d'alguns aliments innovadors creixen molt més que les dels aliments convencionals. L'anàlisi de les perspectives de mercat i del probable èxit d'un producte indiquen que és necessari treballar simultàniament, i de manera integrada, en àmbits que abasten des de les ciències del consumidor fins a les tècniques de comercialització, passant per aspectes nutricionals, de salut i tecnològics, entre d'altres. També està demostrat que els productes amb diversos aspectes innovadors degudament estudiats són més rendibles a mitjà i llarg termini. D'altra banda, s'observa que cada vegada és més important que la innovació inclogui aspectes psicosocials, és a dir, que tingui molt en compte el valor afegit que el consumidor pugui apreciar de manera immediata (aspectes mediambientals, de facilitat d'ús, etc.). Per aquesta raó, en la recerca, el desenvolupament i la innovació d'aliments sempre cal introduir una visió centrada en la interacció de tots aquests factors que marquen l'acceptació del producte per part del consumidor.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Places40
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióMA. CRISTINA ANDRES LACUEVA
Adreça electrònicasecretaria-estudiants-farmacia@ub.edu
Comparteix-ho: