Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Matrícula 2024/2025

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

Consulteu en el següent enllaç

Inici: 12/07/2024 Final: 26/07/2024

L'assistència a les classes de màster DIA és obligatòria

INICI CLASSES:

- ASSIGNATURES D'ANIVELLAMENT:  setembre per als estudiants que hagin de cursar- les .

Imprescindible estar matriculat abans d'iniciar les classes

 INICI CLASSES PER A TOTS ELS ESTUDIANTS: 2 de octubre de 2024

Per procedir a la matricula, has d'haver fet el pagament a compte.

La no realització del pagament a compte suposa la pèrdua de la plaça i prioritat per a cursar el màster DIA, facilitant l'avanç de la llista d'espera.

MATRICULA:

Període de matriculació: del 12 al 26 de juliol de 2024.

Si teniu problemes en realitzar la matricula per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o mastersipostgraus.farmacia@ub.edu

 

AVÍS:

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació estarà tancada tot el mes d'agost.

 

 

Informació: https://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html

Simulador de preus

Web automatricula màster

Web automatricula Complements de Formació

 

És un requisit per accedir al màster la ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA.

INICI DEL MÀSTER 2 d'octubre de 2024

Els estudiants que es troben cursant el grau en el curs 2023/24 i que desitgen cursar el Màster DIA (2024/25), se'ls anima a fer la preinscripció el més aviat possible amb la finalitat de poder optar a la reserva de plaça, tot i que no hagin tancat l'expedient. L'acceptació definitiva estarà condicionada a la finalització d'aquests estudis, així com el període de matriculació.

Tots els alumnes acceptats al màster hauran de procedir amb la reserva de plaça mitjançant el pagament a compte de la matrícula de 500 €.

Els alumnes acceptats que hagin presentat la seva sol·licitud en el primer i segon tram, hauran de realitzar un pagament a compte de la matrícula de 500 € de 2024.

En cas de no procedir a l'esmentat pagament, es perdrà la priorització en la reserva de la plaça, donant-se la prioritat dels preinscrits en el darrer tram i no podent garantir la plaça (als estudiants de primer i segon tram) a el moment de la matrícula.

Un cop acceptats els estudiants del tercer tram, tindran un període de 5 dies, a partir de la comunicació per a procedir amb la reserva de plaça mitjançant el pagament a compte de la prematrícula.

En cas de no procedir a l'esmentat pagament, es perdrà la priorització en la reserva de la plaça i es destinaran les places lliures als estudiants de la llista d'espera.

Avís Pagament a compte Reserva de plaça
Només es contempla el retorn del pagament a compte de la reserva de plaça en cas de malaltia greu degudament documentada o en cas que el Màster de la Universitat de Barcelona quedés cancel·lat en la seva totalitat i la UB decidís anul·lar la seva organització per al curs 24-25.

Automatrícula

Tots el alumnes  podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin enviat o presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els originals o còpies autèntiques de la documentació requerida.

  • -Original o còpia autentificada del títol de llicenciat o equivalent
  • -Original o còpia autentificada del certificat de  matèries cursades
  • -Fotocòpia Passaport o NIE

Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica

(veure pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm)

Les còpies compulsades s’hauran de realitzar a:

  • -En qualsevol oficina de registre de la Universitat de Barcelona
  • -Un notari col.legiat a l’Estat Espanyol, o
  • -A les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol en el país de procedència del document

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d'estudis previs, hauran de realitzar la sol·licitud a la Coordinadora del Màster, Dra. Cristina Andrés Lacueva, (Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia, edifici B de la Facultat), una vegada que tingui l'imprès de reconeixement i el tingui signat, passar per la Secretaria d'Estudiant i Docència, per a realitzar el reconeixement, cost i formalitzar la matrícula.

 

Modificació de matrícula (addició i/o supressió d’assignatures)

CURS 2023-24

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Modificació assignatures 1r i 2n semestre (supressió i addició)

NO

 

Del 25/09/23 al 31/10/2023

 

La supressió afecta a la beca general

S3

Supressió d’assignatures 2n semestre

Segons les circumstàncies al·legades

 

Del 18 de gener al 7 març de 2024

 

Afectació de beca general

Addició d’assignatures 2n semestre

 

 

Del 18 de gener al 7 març de 2024

 

Cost 27,27 euros

Supressió d'assignatures o la totalitat de la matrícula  per causes sobrevingudes

SI

(segons les circumstàncies al·legades)

Al llarg de tot el curs acadèmic 2023-24

Afectació de beca general

S4

 

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.