Mobilitat

Mobilitat

Els programes de mobilitat i intercanvi nacional i internacional milloren la qualitat de l’educació superior i aporten beneficis acadèmics i professionals que contribueixen al desenvolupament integral de la persona. Per aquesta raó, molts estudiants de diversa procedència fan, cada any, part de la seva formació en un país diferent del seu.

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació promou la mobilitat dels estudiants per enriquir la seva formació universitària, tant personalment com acadèmicament, mitjançant convenis i acords d’intercanvi.

Cada curs acadèmic, estudiants de la nostra facultat cursen part dels estudis en altres universitats de l’Estat espanyol o de l’estranger i també estudiants procedents d’altres ciutats i països venen al nostre centre a fer una estada temporal.

Comparteix-ho: