Mobilitat nacional

Els estudiants que participen en el programa SICUE d'intercanvi entre universitats espanyoles es matriculen a la Secretaria d'Estudiants i Docència abans d'iniciar la seva estada.

  • El termini per sol·licitar el Programa de mobilitat SICUE curs 2022-23 i la resta d'informació la trobareu Aquí.
  • Resolució adjudicació places: 1 d'abril de 2022

 

Abans de fer la matrícula, els estudiants han d'omplir l'acord acadèmic amb la tutorització de la cap d'estudis del ensenyament corresponent: grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, o grau de Farmàcia, o grau de Nutrició Humana i Dietètica, que és la coordinadora del programa. Un cop signat l'acord acadèmic per la cap d'estudis i l'estudiant, la secretaria d'estudiants el trametrà a la universitat de destí per tal que quan l'estudiant arribi, ja tinguin informació sobre quines assignatures cursarà.

La matrícula s'ha de fer presencialment a la secretaria d'estudiants i docència abans d’iniciar l'estada:

  • Campus Diagonal Sud: Cal demanar cita a l'enllaç i portar l'acord acadèmic signat per la cap d'estudis.
  • Campus de l'Alimentació de Torribera: la Secretaria d'estudiants i docència us informarà personalment via email.


La matrícula es pot fer per delegació en una altra persona. El període de matrícula resta pendent de concretar

Comparteix-ho: