Mobilitat nacional

Els estudiants que participen en el programa SICUE d'intercanvi entre universitats espanyoles es matriculen a la Secretaria d'Estudiants i Docència abans d'iniciar la seva estada.

Programa de mobilitat SICUE curs 2024-25 

  • Termini presentació sol·licituds: 19 de febrer al 4 de març de 2024.   
  • Trobareu tota la informació Aquí.  
  • Resolució adjudicació de places: 5 abril de 2024 Aquí. 
  • Període per acceptar o renunciar a la plaça assignada: del 3 al 19 d'abril 

     Imprès renúncia cal enviar per email a: yportabella@ub.edu

  • Data límit per signar l'Acord Acadèmic: 15 juliol 2024

     Instruccions per omplir l'Acord Acadèmic 

     Imprès acord acadèmic-modificació acord-reducció i ampliació estada

 

  • PROCÉS DE MATRÍCULA:    NOU

 

Abans de fer la matrícula, els estudiants han d'omplir l'acord acadèmic amb la tutorització de la cap d'estudis del ensenyament corresponent: grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, o grau de Farmàcia, o grau de Nutrició Humana i Dietètica, que és la coordinadora del programa. Un cop signat l'acord acadèmic per la cap d'estudis i l'estudiant, la secretaria d'estudiants el trametrà a la universitat de destí per tal que quan l'estudiant arribi, ja tinguin informació sobre quines assignatures cursarà.

La matrícula s'ha de fer presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència abans d’iniciar l'estada:

  • Campus Diagonal Sud: cal demanar cita prèvia i portar l'acord acadèmic signat per la cap d'estudis.   NOU

- Cal aportar Acord Acadèmic

- Impres de matrícula (amb totes les dades omplertes)

  • Campus de l'Alimentació de Torribera: cal demanar cita prèvia i portar l'acord acadèmic signat per la cap d'estudis.


La matrícula es pot fer per delegació en una altra persona. Cal aportar autorització signada i còpia dels dos DNIs. 

Comparteix-ho: