Calendari i accés a l’automatrícula

2022-2023

  • Del 13 al 31 de juliol de 2022

i. Alumnes de nou accés que hagin satisfet tots els requisits d’accés i administratius previs i hagin obtingut la resolució d’admissió al màster.

ii. Alumnes que continuen estudis

iii. (Només màsters que no es trobin en procés de modificació i que hagin finalitzat la seva programació interna)

 

  • Del 5 de setembre al 21 d’octubre de 2022

i. Alumnes de nou accés que hagin satisfet tots els requisits d’accés i administratius previs i hagin obtingut la resolució d’admissió al màster.
ii. Alumnes que continuen estudis.

  • Del 3 al 24 de febrer de 2023

i.Matrícula de reconeixements i ampliacions residuals de matrícula

ii. Matrícula del Treball Final de Màster  (alumnes que no hagin formalitzat la matriculació durant el període ordinari)

 

  • Segons calendari de modificacions 2022-23

i. Període de modificacions de matrícula per a assignatures de segon quadrimestre i amb cost, per a alumnes ja matriculats al període ordinari

Accés a l'automatrícula

Comparteix-ho: