Compulsa de documents

S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb l'original, en la qual es fa constar la coincidència formal amb aquest, mitjançant la corresponent diligència.

La Secretaria de la Facultat ofereix un servei gratuït de compulsa de documents públics als seus alumnes o antics alumnes.

Per sol·licitar la compulsa d'un document, l'interessat haurà d'aportar:

  • El document original del que sol·licita compulsa
  • Fotocòpia completa (a dues cares, si escau) del dit document.

 

El personal de la Secretaria farà la comprovació d'equivalència entre original i còpia i realitzarà la compulsa de la còpia.

Es lliuraran en el moment un màxim de tres compulses. En cas que el nombre de compulses sol·licitat sigui de més de tres, es farà l comprovació corresponent, es lliuraran els originals a l'interessat i se li comunicarà el di de recollida de les còpies compulsades. En tot cas, aquest criteri s'adaptarà sempre al moment de l'any en el que es faci la sol·licitud i al volum de requeriment de servei que la Secretaria estigui hi estigui rebent.

Es faran compulses, únicament, de:

  • Tots els documents que hagin de ser presentats i tenir efectes en procediments administratius o activitats de la Facultat de Filologia
  • Totes els documents acadèmics expedits per la Facultat de Filologia
  • Tots els documents acadèmics que hagin de servir per inscriure's o matricular-se als cursos organitzats per IL3 o que siguin requerit per altres unitats adscrites a la UB i no tinguin competència per realitzar compulses

 

No es poden compulsar els documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en un altre organisme o dependència de les Administracions Públiques, sense perjudici de la documentació que el personal acadèmic, el d'administració i serveis, i l'alumnat de la Universitat de Barcelona hagi de presentar per participar en habilitacions, convocatòries o concursos en altres Universitats o Organismes Públics.

Comparteix-ho: