Informació per a l'estudiant

El tutor acadèmic de l'estudiant serà el responsable final de l'avaluació que s'efectuarà un cop l'alumne completi les 660 h previstes en el projecte formatiu de les pràctiques curriculars. Aquesta avaluació està formada pels següents elements: Memòria (30%) + Informe del tutor/a d’empresa (40%), així com l'assistència i participació les tutories (20%) i a la jornada d'ocupabilitat (10%)

La memòria de les Pràctiques Externes que ha d'elaborar l'estudiant i lliurar al mes de maig en el dia, hora i data assenyalada.

Aquesta Memòria ha de contenir:

 1. Descripció de l'empresa o institució on s'han realitzat les pràctiques, la seva gestió i organització.
 2. Relació i explicació del projecte —o projectes— en què ha col·laborat l'estudiant explicitant les tasques que ha portat a terme en ells.
 3. Reflexió sobre els resultats d'aprenentatge que ha assolit l'estudiant.

 

Tenir matriculats 180 crèdits de la titulació en el moment de presentar la sol·licitud.

Procediment de preselecció de les places ofertades al GIPE 2020-2021

 • Primerament, l'estudiant s'ha d'identificar amb el seu nom d'usuari i contrasenya per començar la sessió al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona (accés des de http://www.ub.edu/gipe/action/autenub).

 • A continuació s'ha de clicar sobre la Convocatòria "Pràctiques externes curriculars del Grau de Comunicació i Indústries Culturals curs, 2020-2021", que tindrà la preinscripció oberta.

 • Un cop s'ha consultat la informació relativa a aquestes pràctiques, s'ha de clicar sobre "Preinscripció".

 • Tot seguit es poden veure les ofertes de places, consultar les seves característiques (període, horari, etc.) i fer la preselecció de les que interessin, fins a un màxim de deu.

 • Es poden anar desant les ofertes triades i fer l'ordenació final, segons les preferències de l'estudiant, a la pantalla de confirmació de la preselecció feta.

 • Al final del procés, l'estudiant pot llegir un missatge de "preselecció confirmada". Un cop ha estat tramesa la preselecció, no es pot modificar.

L'equip de coordinació de Pràctiques Externes prioritzarà l'assignació de les places en funció dels criteris següents:

 • Priorització de l'alumne en la tria de places sol·licitades
 • Nota mitjana de l'expedient de l'alumne
 • Crèdits superats

 

Sol·licitud de plaça: Convocatòria de places per al curs 2020-2021 (disponible a partir del 4 de maig)

 1. Primera: octubre (primer contacte i supervisió de les tasques recollides al pla docent),
 2. Segona: desembre (seguiment), 
 3. Tercera: febrer (seguiment),
 4. Quarta: primers de maig (preparació de la memòria de pràctiques).

 

 • Tutors acadèmics: Joan Gabriel Burguera, Joan Ramon Camps, Juan José Caballero, Roger Cuartielles, Empar Chueca, Montserrat Díaz, Teresa Español, Xavier Espluga, Josefina Garcia, Susana Gil, Meritxell Martínez, Francesca Mestre, Laura Tinadonis, Endika Rey, Àlex Vallejo i Mariona Vernet.

Comparteix-ho: