Pràctiques no curriculars

Les pràctiques externes extracurriculars són activitats acadèmiques no incloses en el pla d'estudis de les titulacions universitàries, tutelades per un professional de l'entitat i supervisades per un professor de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Aquestes pràctiques estan adreçades als estudiants dels ensenyaments de grau, màster o postgrau impartits a la Facultat de Filologia i Comunicació. Tenen un caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l'estudiant.

En aquesta modalitat de pràctiques, l'oferta de places és continuada al llarg de tot l'any.

Segons la normativa vigent, les pràctiques extracurrriculars tenen un reconeixement acadèmic a través del Suplement Europeu al Títol.

Oficina de Pràctiques

Administració: Soraya Ramírez Fabero (fil-practiques@ub.edu)
Horari d'atenció presencial: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h
Telèfon: 93 403 55 83
Ubicació: Secretaria d'Estudiants i Docència

Coordinació acadèmica: Esther Blasco Mateo (fil-coord.practiques@ub.edu)

.
Comparteix-ho: