Detall

Convocatòria d'una beca de col·laboració amb la Facultat de Física (Fira Empreses)

Notícia | 21-12-2016

El degà de la Facultat de Física de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la Universitat de
Barcelona (UB) i d'acord amb el que disposa el Reglament de beques de col·laboració aprovat pel
Consell de Govern amb data 8 de maig de 2012 i modificat per Comissió Acadèmica del Consell de
Govern de 20 de juny de 2013 i 2 de juny de 2015, ha aprovat les bases que hauran de regir la
concessió de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona...Comparteix-ho: