Gestió de les Pràctiques - GIPE

La gestió de les pràctiques s'inicia per part de l'empresa a l'aplicatiu GIPE (Gestió Integral de Pràctiques Externes) i el procediment és el següent:

  1. Anar al següent enllaç: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat
  2. Fer el registre a l'aplicatiu GIPE. Emplenar tots els apartats amb asterisc i, molt important, introduir, com a contacte, el representant legal que signarà el conveni, marcant la casella “signant”. Heu de fer el mateix amb els tutors de les pràctiques i marcar, també, la casella corresponent.
  3. Entrar a GIPE amb l'e-mail que haureu posat al registre i la contrasenya que haureu establert. Afegir una nova oferta dintre de la convocatòria de pràctiques de la facultat de Física. Emplenar l'oferta amb les dades que el sistema demana  (hores totals, diàries, data d’inici, data de finalització, tutor, tasques, remuneració, alumne seleccionat si hi ha...).
  4. Indicar a l'apartat "notes addicionals per a la Universitat" si les pràctiques són curriculars, extracurriculars, pel TFG o pel TFM (pregunteu a l'estudiant seleccionat el tipus de pràctiques que vol fer)
  5. Si teniu algun problema durant el procés contacteu a través del següent correu electrònic: marmelladog@ub.edu
  6. L'oferta es tramitarà a l'Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat, comprovant dades i requisits.
  7. Es demanarà el vistiplau del coordinador de pràctiques de l'ensenyament corresponent.
  8. Una vegada comprovada i acceptada s'enviarà un correu electrònic a les parts implicades per signar digitalment a través de l'apicatiu GIPE: el conveni marc (que es signa entre entitat i Universitat) i el projecte formatiu (que es signa a tres bandes: entitat, universitat i estudiant).