Estudiants

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la UB, amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i, a l’hora, afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o privades i, amb caràcter excepcional, a la mateixa Universitat. Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions pròpies d’un contracte laboral. És indispensable la signatura d’un conveni marc entre empresa o institució i la facultat, així com un projecte formatiu per a cada estudiant en pràctiques.

Comparteix-ho: