Telèfons d'emergències

Les emergències que s'originin en les instal·lacions es detectaran bé perquè una persona les localitzi o bé a través dels mitjans automàtics de detecció.

   

Detecció personal:

  • Localitzeu a personal de la Facultat per comunicar-li la situació.
  • Truqueu al Centre de Control d’Emergència (CCE) ubicat al Punt d’Informació de Química (93.40.39090); en aquest cas, la situació es canalitzarà des d'aquest lloc.
  • Activeu el polsador d’alarma que tingueu més pròxim, tenint en compte que un polsador pot activar immediatament les sirenes de l’edifici.
  • Si la situació és greu o preveieu que pugui ser-ho, truqueu al número 112 immediatament.

 

Mecanismes d'alarma:

Tot l'edifici està dotat de detectors d’incendi automàtics. La seva activació produirà un senyal que es rebrà al CCE (Centraleta d'alarmes – Punt d’Informació de Química) des d'on es realitzaran tots els avisos.

 

Intervenció:

Els diferents equips humans de què disposen les Facultats de Física i de Química es posaran en funcionament a mesura que vagin rebent les indicacions corresponents.

 

Evacuació:

L’evacuació total de l’edifici serà comunicada mitjançant el sistema d’alarma. En aquest cas, cal seguir els recorreguts d’evacuació indicats als plànols “SOU AQUÍ” que es troben distribuïts per l’edifici i seguir en tot moment les instruccions donades pels membres de l’equip d’evacuació, els quals seran visibles per l’armilla groga que porten. Consulteu el plànol per a conèixer la distribució de l'edifici No atureu l’evacuació un cop iniciada encara que noteu que les sirenes deixen de sonar o no les sentiu prou bé en certes zones de l’edifici. Un cop a l’exterior situeu-vos al Punt de Reunió que us correspongui segons la vostra sortida, creuant sempre el carrer i quedant-vos al darrera del controlador del punt de reunió (armilla taronja). No us quedeu a les immediateses de la sortida ja que dificulteu la sortida de la resta de personal i les tasques dels serveis d’emergència externs.

 

 

Un cop en el punt de reunió romangueu allà fins que el personal d’evacuació us autoritzi a tornar a l’edifici.

En aquest enllaç podeu descarregar les instruccions bàsiques que heu de conèixer i tenir en compte en cas d’emergència.

Comparteix-ho: