Pla d'emergència

L’actuació ordenada, coordinada i planificada de les persones presents a l’edifici de Física i Química és essencial a l’hora d’evitar o minimitzar el màxim possible els possibles danys derivats de situacions de risc col·lectiu com ara incendis, accidents i malalties greus, inundacions, amenaces de bomba o sabotatges, intrusions, fuites o vessaments, explosions o confinament a l’interior de l’edifici per amenaces externes.

Per aquest motiu s’han establert procediments d’actuació tant per a equips personals als quals s'han assignat tasques específiques de comandament, coordinació, evacuació, actuació de primers auxilis o vigilància com per al personal sense funcions específiques de cap tipus, inclòs fins i tot el personal no pertanyent a les Facultats de Física i de Química però que pugui ser present a l’edifici en el moment que tingui lloc la situació d’emergència.

Aquests protocols requereixen un manteniment adequat per assegurar que la Facultat es troba sempre a punt per si té lloc una situació de risc col·lectiu. Per aquest motiu, els equips d’emergència s’actualitzen, es formen i es reciclen periòdicament i es posen a prova mitjançant exercicis de simulacre. Val a dir que durant la realització dels simulacres és especialment rellevant la col·laboració de tots els membres de la Facultat per a la millora dels procediments i la minimització dels riscos. En aquest sentit, el deganat de la Facultat i l’Administració de Centre agraeixen i feliciten a tot el personal conscients de l’esforç, la bona voluntat, la proactivitat, la implicació i el compromís vers la seguretat de tots en la realització dels simulacres.

Si és necessari per causa de la gravetat de la situació s’activarà el pla d’actuació davant emergències. En aquest cas, mantingueu la calma i seguiu les instruccions que us donin els equips d’emergència de la Facultat i, si s’escau, els serveis externs (protecció civil, policia o bombers).

Els membres dels equips d’evacuació, primera i segona intervenció, primers auxilis o els coordinadors de les emergències disposen de protocols específics d’actuació en cas d’emergència. Per a sol·licitar la informació necessària per al teu equip o funció, demanar assessorament i/o formació o bé per si vols formar part d’algun dels equips ja sigui per nova incorporació com per substitució d’algun dels membres posa’t en contacte amb la UQMAS.

Els professors són responsables legals de la seguretat i la salut dels seus estudiants. Per aquest motiu, convé tenir molt clares les pautes i protocols d’actuació davant una situació d’emergència. En aquest sentit, el professor esdevé l’evacuador de l’estudiant en cas que s’hagi de procedir a evacuar l’aula o el laboratori, la secció de l’edifici o la totalitat de l’edifici.

En aquest enllaç els professors podeu descarregar la vostra fitxa de funcions. A més a més, podeu descarregar-vos les fitxes-guia d’evacuació de les aules de l’edifici on impartiu classes amb els corresponents plànols per conèixer les rutes de sortida en funció de l’aula on estigueu en el moment de l’emergència.

Aules:

Comparteix-ho: