Certificats EAPC

 

Accés als certificats dels cursos realitzats a l’EAPC: 

EAPC/Formació/Formació per a l’Administració local/Els meus cursos 

 

http://eapc.gencat.cat/ca/Formacio/formacio-per-a-les-administracions-locals/gestio-del-propi-expedient/

A través d´aquest link a la pàgina de l ´EAPC podeu obtenir el/els certificats dels diferents cursos realitzats.  S´ha d´entrar al espai personal i descarregar el certificat corresponent perquè consti a l´expedient de Formació del PTGAS. En cas de ser el primer curs que s´hagi cursat s´ha de crear l´alta a l´apartat "nou usuari".

Podeu enviar el certificat per mail a formació@ub.edu