Qualificacions

AP

Apte d'un curs d'assistència i aprofitament (tant presencial com en línia)

Apte d'una prova d'aptitud o de nivell

NP

Pèrdua de més del 20 % de les sessions tant d'un curs  d'assistència i aprofitament com d'un curs d'assistència

No presentat a la prova final

AS

Assistència a un curs, tan presencial com en línia

RE

Renúncia al curs (només es pot renunciar al curs si encara no ha transcorregut el 20 % del total d'hores)

NA

No apte de la prova final d'un curs d'assistència i aprofitament

 

 

La convocatòria dels cursos específics dona accés a la qualificació d'assistència o d'assistència i aprofitament.

  • Assistència. Per a aquelles persones que segueixen un curs sense avaluació final i que hagin assistit al 80 % de les hores de classe. Si no s'arriba al 80 % d'assistència no es supera el curs. I l'absència s'ha de justificar per no ser exclòs d'un futur curs.
     
  • Assistència i aprofitament. Per a aquelles persones que segueixin un curs amb avaluació d'aprenentatge i que hagin assistit al 80 % de les hores de classe. Aquesta avaluació pot consistir en una prova final, la presentació d'un treball o projecte aplicat al lloc de treball o bé l'avaluació continuada durant el curs. Si no s'ha assistit al 80 % de les classes, no és possible presentar-se a la prova final, llevat dels cursos de català.

    També s'aplica aquesta mateixa qualificació a aquelles persones que es presenten a les proves lliures d'aptitud dels cursos d'informàtica i català. Aquestes proves consisteixen en una avaluació de coneixements igual que els cursos presencials de contingut idèntic. Té utilitat per a aquelles persones que volen acreditar els coneixements sense necessitat d'assistir a un curs.

 

Des de FORMACIÓ DE PTGAS no s'expedeixen certificats d'un curs.

Els cursos realitzats satisfactòriament és podran visualitzar des de l' Historial Professional al Portal UB. Espai Perseu.

Comparteix-ho: