Certificats i Expedients Acadèmics

Cerificat acadèmic personal

Contingut: Totes les assignatures superades, convalidades o reconegudes, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificació. També consten les que estan matriculades però pendents de qualificació.

Per a que serveix: Algunes convocatòries d'oposicions, concursos, beques i per demanar convalidacions.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat . S'ha d'abonar les taxes per certificació.

 

Contingut: Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

Per a que serveix: Per seguir estudies en una altra Universitat. També serveix com a certificació de simultaneïtat d'estudis.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat. S'abonen les taxes per trasllat i s'ha d'aportar la carta d'admissió del centre on continuareu els estudis.

Contingut: Consten les assignatures matriculades en el curs vigent.

Per a que serveix: Casos concrets per acreditar que esteu matriculat.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat. S'ha d'abonar les taxes per certificació.

Contingut: Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

Per a que serveix: S'expedeix per a efectes concrets com sol·licitud de preinscripció, sol·licitud de beca.

Procediment: A la Secretaria de la Facultat.

Comparteix-ho: