Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i remunerades.

Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa. Tenen una durada màxim de 500 hores per curs acadèmic (aprovat per la Comissió Acadèmica de la Facultat el 9 de setembre de 2016) i l’empresa/institució té com a obligació retribuir-les amb una assignació mínima de 4 euros bruts/hora (aprovat en Comissió Acadèmica del 28 de juny de 2016)

Poden fer pràctiques

  • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la UB, o pels seus centres adscrits. Els estudiants  d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents. 
  • Els estudiants d’universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.
  • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgraus de la UB, excepte els matriculats en cursos de menys de 15 crèdits.

 

Requisits

  • Els estudiants de grau heu d'haver superat el 50 % dels crèdits (120 crèdits). En el cas dels alumnes de màster o postgrau, no hi ha cap requisit de crèdits superats.
  • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
  • Estar matriculat/da en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques
  • No haver demanat el títol.

 

Procediment

Els estudiants heu d’inscriure-us a l’aplicació GIPE (aplicació de gestió de les pràctiques externes) i dins la convocatòria corresponent podreu accedir a les ofertes que presenten les empreses que volen seleccionar estudiants del vostre ensenyament.

Haureu de complimentar el vostre currículum i presentar candidatura a aquelles ofertes que us interessin.
L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum i, si escau, una entrevista personal i a continuació farà la sol·licitud formal de la pràctica.

En el cas que vulgueu fer pràctiques en alguna empresa/institució que no aparegui entre les ofertes del GIPE, heu de posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat.

En cap cas l’estudiant podrà començar les pràctiques sense tenir el projecte formatiu signat per totes les parts. 

Accés al GIPE per als estudiants: http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

Comparteix-ho: