Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Turisme Urbà

Treball final de màster

L’assignatura del Treball final de màster té 15 crèdits ECTS i és imprescindible per aconseguir el títol.
Comparteix-ho: