Matrícula

Prèviament a la matrícula

 • És imprescindible haver fet la preinscripció al màster i haver estat acceptat per la Comissió d’admissió del màster.
 • Tots els alumnes admesos haureu de fer la tutoria amb el coordinador del màster en les dates establertes.
 • La matrícula es farà per la modalitat d’automatrícula tutoritzada (en línia).
 • El calendari de matrícula és el següent:


MATRÍCULA MÀSTER OFICIAL 2023-2024

És molt important que llegiu la informació de matrícula, on trobareu l’imprès de sol·licitud de matrícula i la documentació que heu de lliurar.

AMB CITA PRÈVIA a partir de l’1 de setembre.

 • Els alumnes de nou accés haureu de lliurar la documentació sol·licitada.
   
 • Els alumnes que continueu estudis i teniu dret a bonificacions i/o excepcions (família nombrosa, i col·lectius d’especial protecció) haureu d’acreditar aquesta condició amb el document corresponent a la Secretaria del centre.
   

Si per algun motiu justificat no podeu venir presencialment a la Secretaria a presentar la documentació, podeu enviar-la, degudament compulsada, per correu postal a l’adreça següent:

Secretaria de Màster i Doctorat
Facultat de Geografia i Història (UB)
C/ Montalegre, 6
08001 - Barcelona

Abans de formalitzar l’automatrícula llegiu detingudament la informació econòmica. Així com les modalitats de pagament (La matrícula dels ensenyaments de la Facultat de Geografia i Història és anual)

El termini de presentació de sol·licituds de la beca de caràcter general del Ministeri per al curs 2023-2024 va ser del 27 de març al 17 de maig de 2023. Per més informació consulta aquest enllaç

L'alumnat de nou accés ha d'haver posat a la sol·licitud, la universitat on voldria estudiar i, durant els mesos d'agost i setembre, s'obrirà de nou el formulari de sol·licitud perquè modifiqui les dades acadèmiques (com ara la universitat i l'ensenyament on finalment cursarà els estudis).

Document informatiu

Per poder matricular-se condicionalment com a becari s’han de complir els requisits següents:

Haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació

Has de matricular-te amb el mateix document d’identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquest ajut. En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.

Consulta la informació sobre altres beques (BKUB...).

Si no sou alumne de la UB, una vegada lliurada la documentació a la Secretaria i abans d’iniciar la automatrícula, registreu-vos a la Intranet Estudiants/Món UB.

Per obtenir el vostre identificador i poder configurar la contrasenya, heu de seguir els passos indicats en aquest document.

Per tal de fer la matrícula "en línia" heu d’accedir a la pàgina oferta màsters universitaris amb matrícula oberta.

El nombre mínim de crèdits que heu de matricular és de 20, exclosos els crèdits reconeguts i adaptats. Podeu consulta la normativa acadèmica.

 

Procés de matrícula:

 1. Tutoria presencial/en línia amb el/la coordinador/a del màster segons calendari establert.
   
 2. Accedir a l’aplicació d’automatrícula (segons calendari), per introduir les assignatures a matricular.
 • Heu de seleccionar mòdul a mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular.
 • Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà.
 • Rebreu e-mail de resposta del coordinador, heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar d’omplir amb les dades personals i les dades econòmiques.
 • Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de la matrícula. Si esteu d’acord, confirmeu i es generarà el resguard de matrícula, que podeu imprimir i fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat “únic en efectiu” “en 3 terminis” o “en 7 terminis”. Aquest serà el vostre resguard de matrícula.

 

MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, no oblideu tornar a accedir per finalitzar la matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats.

El carnet permet identificar-te com a membre de la comunitat universitària, a més a més, incorpora múltiples funcions i facilitats d’accés a diversos serveis.

Per obtenir el carnet digital només cal que us descarregueu l'aplicació SocUB, un cop matriculats.

Consulteu el procediment per demanar el carnet digital de la UB.

Comparteix-ho: