Matrícula

Prèviament a la matrícula

 • És imprescindible haver fet la preinscripció al màster i haver estat acceptat per la Comissió d’admissió del màster.
 • Tots els alumnes admesos haureu de fer la tutoria amb el coordinador del màster en les dates establertes.
 • La matrícula es farà per la modalitat d’automatrícula tutoritzada (en línia).
 • El calendari de matrícula és el següent:

És molt important que llegiu la informació de matrícula, on trobareu l’imprès de sol·licitud de matrícula i la documentació que heu de lliurar,

AMB CITA PRÈVIA

 • Els alumnes de nou accés haureu de lliurar la documentació sol·licitada.
   
 • Els alumnes que continueu estudis i teniu dret a bonificacions i/o excepcions (família nombrosa, i col·lectius d’especial protecció) haureu d’acreditar aquesta condició amb el document corresponent a la Secretaria del centre.
   

Si per algun motiu justificat no podeu venir presencialment a la Secretaria a presentar la documentació, podeu enviar-la, degudament compulsada, per correu postal a l’adreça següent:

Secretaria de Màster i Doctorat
Facultat de Geografia i Història (UB)
C/ Montalegre, 6
08001 - Barcelona

Abans de formalitzar l’automatrícula llegiu detingudament la informació econòmica. Així com les modalitats de pagament (La matrícula dels ensenyaments de la Facultat de Geografia i Història és anual)

NOVETAT PER AL CURS 2022-2023

S'ha avançat el termini de presentació de sol·licituds de la beca de caràcter general del Ministeri per al curs 2022-2023, del 30 de març al 12 de maig de 2022. Per més informació consulta aquest enllaç

L'alumnat de nou accés ha de posar a la sol·licitud la universitat on voldrà estudiar, durant els mesos d'agost i setembre, s'obrirà de nou el formular de sol·licitud perquè modifiqui les dades acadèmiques (com ara la universitat i l'ensenyament on finalment cursarà els estudis).

Document informatiu

Per poder matricular-se condicionalment com a becari s’han de complir els requisits següents:

Haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació

Has de matricular-te amb el mateix document d’identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquest ajut. En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.

Podeu consultar més informació

Si no sou alumne de la UB, una vegada lliurada la documentació a la Secretaria i abans d’iniciar la automatrícula, registreu-vos a la Intranet Estudiants/Món UB.

Per obtenir el vostre identificador i poder configurar la contrasenya, heu de seguir els passos indicats en aquest document.

Per tal de fer la matrícula "en línia" heu d’accedir a la pàgina oferta màsters universitaris amb matrícula oberta.

El nombre mínim de crèdits que heu de matricular és de 20, exclosos els crèdits reconeguts. Podeu consulta la normativa acadèmica.

 

Procés de matrícula:

 1. Tutoria presencial/en línia amb el/la coordinador/a del màster segons calendari establert.
   
 2. Accedir a l’aplicació d’automatrícula (segons calendari), per introduir les assignatures a matricular.
 • Heu de seleccionar mòdul a mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular.
 • Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà.
 • Rebreu e-mail de resposta del coordinador, heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar d’omplir amb les dades personals i les dades econòmiques.
 • Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de la matrícula. Si esteu d’acord, confirmeu i es generarà el resguard de matrícula, que podeu imprimir i fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat “únic en efectiu” “en 3 terminis” o “en 7 terminis”. Aquest serà el vostre resguard de matrícula.

 

MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, no oblideu tornar a accedir per finalitzar la matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats.

El carnet permet identificar-te com a membre de la comunitat universitària, a més a més, incorpora múltiples funcions i facilitats d’accés a diversos serveis.

Per obtenir el carnet digital només cal que us descarregueu l'aplicació SocUB, un cop matriculats.

Consulteu el procediment per demanar el carnet digital de la UB.

Comparteix-ho: