Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Avaluació

L’avaluació es basa en el sistema europeu, amb avaluació continua, amb la presentació de diversos treballs i proves al llarg del curs (exàmens, treballs individuals i en grup, exercicis, etc.). Tanmateix, els estudiants que ho sol·liciten poden acollir-se a l’avaluació única.

Cada professor podrà indicar fórmules específiques per a l’avaluació, per a més informació recomanem consultar els plans docents pertinents a cada assignatura.

Comparteix-ho: