Universitat de Barcelona

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Dones, Treballs i Polítiques Públiques
Anàlisi Feminista del Dret OB 5
Arquitectura, Espai i Gènere OT 5
Benestar, Famílies i Gènere OB 5
Construcció de Cossos OT 5
Desigualtats, Globalització i Gènere OT 5
Dones i Espais OT 5
Dones, Temps i Vida Quotidiana OT 5
Drets i Garanties Jurídiques OT 5
Economia Feminista OT 5
Educació i Gènere en una Societat en Canvi OT 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer OT 5
Història de les Relacions Laborals OT 5
Història del Treball i Gènere OT 5
Història dels Feminismes OB 5
Metodologia d'Investigació Feminista OT 5
Plans d'Igualtat en les Empreses OT 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista OT 5
Pràctiques Externes OT 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial OT 5
Representacions del Gènere i de les Sexualitats OT 5
Teoria Feminista I OB 5
Teoria Feminista II OT 5
Traducció, Autotraducció i Gènere OT 5
Treball de Fi de Màster OB 15
Violències Patriarcals OT 5
Especialitat: Dones, Treballs i Polítiques Públiques
Anàlisi Feminista del Dret OB 5
Arquitectura, Espai i Gènere OT 5
Benestar, Famílies i Gènere OB 5
Construcció de Cossos OT 5
Desigualtats, Globalització i Gènere OT 5
Dones i Espais OT 5
Dones, Temps i Vida Quotidiana OT 5
Drets i Garanties Jurídiques OT 5
Economia Feminista OT 5
Educació i Gènere en una Societat en Canvi OT 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer OT 5
Història de les Relacions Laborals OT 5
Història del Treball i Gènere OT 5
Història dels Feminismes OB 5
Metodologia d'Investigació Feminista OT 5
Plans d'Igualtat en les Empreses OT 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista OT 5
Pràctiques Externes OT 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial OT 5
Representacions del Gènere i de les Sexualitats OT 5
Teoria Feminista I OB 5
Teoria Feminista II OT 5
Traducció, Autotraducció i Gènere OT 5
Treball de Fi de Màster OB 15
Violències Patriarcals OT 5
Especialitat: Teoria, Crítica i Cultura (en Línia)
Anàlisi Feminista del Discurs en la Ciència i la Cultura OT 5
Anàlisi Feminista del Dret OB 5
Arquitectura, Espai i Gènere OT 5
Benestar, Famílies i Gènere OB 5
Construcció de Cossos OT 5
Desconstrucció de la Psicopatologia, Gènere i Poder OT 5
Desigualtats, Globalització i Gènere OT 5
Drets i Garanties Jurídiques OT 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer OT 5
Història de les Dones OT 5
Història de les Relacions Laborals OT 5
Història del Treball i Gènere OT 5
Història dels Feminismes OB 5
Llenguatge, Gènere i Mitjans de Comunicació OT 5
Metodologia d'Investigació Feminista OT 5
Plans d'Igualtat en les Empreses OT 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista OT 5
Pràctiques Externes OT 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial OT 5
Representacions del Gènere i de les Sexualitats OT 5
Teoria Feminista I OB 5
Teoria Feminista II OT 5
Traducció, Autotraducció i Gènere OT 5
Treball de Fi de Màster OB 15
Violències Patriarcals OT 5
Especialitat: Teoria, Crítica i Cultura
Anàlisi Feminista del Discurs en la Ciència i la Cultura OT 5
Anàlisi Feminista del Dret OB 5
Arquitectura, Espai i Gènere OT 5
Benestar, Famílies i Gènere OB 5
Construcció de Cossos OT 5
Desconstrucció de la Psicopatologia, Gènere i Poder OT 5
Desigualtats, Globalització i Gènere OT 5
Drets i Garanties Jurídiques OT 5
Estudis Gays, Lesbians i Queer OT 5
Història de les Dones OT 5
Història de les Relacions Laborals OT 5
Història del Treball i Gènere OT 5
Història dels Feminismes OB 5
Llenguatge, Gènere i Mitjans de Comunicació OT 5
Metodologia d'Investigació Feminista OT 5
Plans d'Igualtat en les Empreses OT 5
Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista OT 5
Pràctiques Externes OT 5
Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial OT 5
Representacions del Gènere i de les Sexualitats OT 5
Teoria Feminista I OB 5
Teoria Feminista II OT 5
Traducció, Autotraducció i Gènere OT 5
Treball de Fi de Màster OB 15
Violències Patriarcals OT 5
Comparteix-ho: