Facilities and equipment

La Facultat disposa d’un edifici inaugurat l’any 2006, dotat de modernes instal·lacions preparades per a les necessitats de la docència i recerca actual. L’edifici consta de cinc plantes i un subterrani, on a més de les diferents modalitats d’aules, despatxos per a professorat i seminaris i espais per a l’administració, podem trobar laboratoris –tres d’arqueologia, quatre de geografia i cartografia i un d’Història Contemporània i Cinema– on fer pràctiques i recerca, així com espais per a les associacions d’estudiants.

A més dels laboratoris, cal destacar que la Facultat disposa d’un camp per a pràctiques d’arqueologia propi situat al mateix recinte, una estació meteorològica ubicada a la terrassa de l’edifici i diferents aules habilitades per a la docència amb necessitats específiques, com és el cas de l’Aula de Música, el Taller de Tècniques Artístiques o l’Aula Multimèdia d’Història de l’Art. L’edifici també és la seu de l’Institut de Recerca de l’Aigua de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Recerca en Cultures Medievals o el Servei Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge.

Una altra de les fortaleses de la Facultat és disposar del CRAI-Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història. A més d’una biblioteca amb més de 300.000 monografies i que permet la consulta de gairebé 5.000 revistes, el CRAI proporciona 4 sales d’informàtica, amb 90 ordinadors, i 14 sales de treball en grup i tot un seguit de recursos que han significat el pas de biblioteca a centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca.

Altres serveis completen la Facultat, com és la cafeteria i el servei de copisteria ubicats en el mateix recinte.

 • Common areas
 1. Bar
 2. Access to gardens
 3. Internal terrace
 • Classrooms
 1. Laboratory for Archeology, Prehistory and Ancient History 
 2. Laboratory for Medieval Archeology  
 3. Student associations 
 • Administration 
 1. Archive

 • Administration areas 
 1. CRAI - Library of Philosophy, Geography and History
 2. Main information point
 3. Secretary's Office for Students and Teaching Staff of the Faculty of Geography and History: Bachelor's and Master's Degrees
 4. Dean's Offices and Heads of Studies
 5. Archeology field
 6. Research area
 7. Meeting room
 8. Photocopy service and UB Merchandising 
 9. International Relations Office and Language Services

 • Classrooms
 1. Laboratory for Anthropology  
 2. Theatre room
 3. Classrooms 102 and 105
 • Administration areas
 1. Administration of the Centre
 2. Secretary's Office for Students and Teaching Staff of the Faculty of Philosophy
 3. Secretary's Office of the Department of History and Archeology 
 4. Institute for Research in Medieval Cultures 
 • Offices
 1. Offices of the Department of History and Archeology 

 • Classrooms 
 1. Music room
 2. Laboratory for Physical Geography 
 3. Art Techniques Workshop
 4. Classrooms 201-222

 • Administration areas
 1. Information point
 2. Secretary's Office for the Department of Social Anthropology 
 3. Secretary's Office for the Department of History and Archeology 
 4. Brethren Colleges Abroad (BCA)
 5. Office for the Índice Histórico Español journal
 • Offices
 1. Offices of the Department of Social Anthropology 
 2. Offices of the Department of History and Archeology

 • Classrooms
 1. Laboratory for Cartography 
 2. Laboratory for Regional Geography 
 3. Multimedia room for History of Art
 4. Science and Technical Service for Landscape Management and Evolution 
 5. Classrooms 301-316
 • Administration areas
 1. Information point
 2. Secretary's Office for the Department of Geography 
 3. Office for the Scripta Nova journal
 • Offices
 1. Offices of the Department of Geography 

 • Classrooms
 1. Aula Magna
 2. Sala Gran
 3. Laboratory for Climatology 
 4. Laboratory for Contemporary History and Cinema 
 5. Classrooms 401-412
 • Administration areas
 1. Information point
 2. Secretary's Office for the Department of Philosophy 
 3. Water Research Institute (IdRA)
 • Offices
 1. Offices of the Department of Philosophy 

 • Classrooms
 1. Seminar for History of Art
 2. Meteorological Station 
 • Administration areas
 1. Secretary's Office for the Department of History of Art
 • Offices
 1. Offices for the Department of History of Art

Share: