Aules d'informàtica

Presentació
Presentació

La Facultat compta amb quatre aules d'informàtica per a ús docent (aules 113, 307, 308 i 316), amb un total de 55 PC i 50 Mac, i una sala d'informàtica d'usuaris (309) amb 8 PC i 3 Mac. En total, 63 PC i 53 Mac connectats mitjançant xarxa Ethernet, i un servidor LINUX —que serveix en la docència de diferents assignatures. Els alumnes poden utilitzar els ordinadors de l'espai 309 durant totes les hores en què estan obertes, i les aules 307 i 308 quan no hi ha classes. Les aules 113 i 316 s'utilitzen només per docència o amb la presència d'un professor responsable. L'equipament disponible els proporciona programes informàtics i accés a Internet i materials en CD-ROM i DVD. L'autenticació dels usuaris està integrada a Món UB.

 

L’horari, per als alumnes que necessiten utilitzar les aules (307-308-309) quan no hi ha classes serà de dilluns a divendres de 8:30 a 19:00. Aquests horaris poden ser modificats per necessitats acadèmiques. Les aules romandran tancades en aquest horari i el personal del Punt d’Informació les obrirà a petició dels estudiants que ho demanin.

 

Les aules d'informàtica són coordinades pel professor Josep Manuel Rodríguez-Gairín (rodriguez.gairin@ub.edu).

El laboratori d'informàtica de la Facultat està format pel conjunt de serveis i recursos informàtics dedicats a la docència i la recerca en aquest centre. En formen part les aules d'informàtica i la zona de control.

Un professor s'encarrega de la coordinació del laboratori, i un equip de monitors realitzen les diverses tasques del dia a dia.

Per al bon funcionament de les aules i dels recursos didàctics disponibles, la Junta de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, a la reunió del dia 28 d'octubre de 1998 va aprovar la normativa següent d'ordre intern. Aquesta normativa és un marc general d'actuació per a facilitar la bona gestió dels recursos disponibles; l'equip del laboratori, tanmateix, mantindrà una actitud flexible per donar el millor servei.

El laboratori és obert de 9,30  a 19,30 hores hores. L'objectiu primordial del laboratori és la docència, per això, l'accés als usuaris individuals és limitat per l'ús que se'n faci des de les assignatures del pla d'estudis. Per tenir accés al laboratori cal identificar-se com a usuari i ser alumne o professor de la Facultat.

Els alumnes poden usar el laboratori dins de l'horari de funcionament establert i quan no hi ha classe. Segons les necessitats de docència es donarà accés lliure a les diferents aules.

Els professors que necessitin el laboratori de manera continuada per impartir les seves classes poden fer una reserva general per a tot el semestre. Els caps d'estudis coordinaran i confirmaran aquestes reserves generals. En cas de necessitar les aules de manera puntual caldrà avisar amb quinze dies d'anticipació a la secretaria de la Facultat.

En cas de necessitar la instal·lació d'un programa docent a la xarxa o un programari de consulta d'un CD-ROM, els professors han d'avisar al coordinador del laboratori, mitjançant el fòrum de la intranet establert a tal propòsit, quinze dies abans, tot i que es recomana que la petició de programes es faci per semestres i, per tant, abans que comencin les classes.

L'ús de programes al laboratori queda restringit als que hi ha disponibles. Així doncs, a banda de l'ús que se'n pugui fer dins de cada assignatura, el laboratori ha de servir, sobretot, per fer pràctiques individuals o per elaborar treballs amb els programes disponibles. S'exclou l'ús de programes que no estiguin al laboratori.

La consulta i l'ús del material dipositat al laboratori s'han de sol·licitar als monitors, els quals donaran les instruccions per accedir-hi i proporcionaran la documentació demanada.

La utilització dels paquets de programes comercials que hi ha al laboratori està sotmesa als imperatius dels drets de propietat intel·lectual; així doncs, en cap cas no es poden fer còpies d'aquest material.

Els usuaris que vulguin entrar dades personals en els programes instal·lats en els ordinadors del laboratori ho han de fer en disquets seus o a la unitat D. Periòdicament es revisaran els discs durs i se n'eliminaran les dades no pertinents. Per tant, no es garanteix el manteniment dels fitxers personals.

Els usuaris de les aules no poden establir canvis en la configuració dels ordinadors ni instal·lar programaris. Tota persona que infringeixi alguna d'aquestes normes rebrà un primer avís, i si hi reincideix, se li prohibirà l'entrada a les aules durant un mes.

Es prendran mesures per assegurar la no propagació de virus informàtics que puguin malmetre l'ús de l'equipament i dels programes del laboratori.

Es dóna per entès que al laboratori no es fa formació d'usuaris. Els monitors encarregats ajuden l'usuari només en qüestions de tipus tècnic.

No es pot fer un ús incorrecte i abusiu de l'accés a Internet. No és permès participar en tertúlies ("xats") ni navegar per Internet amb finalitats exclusivament lúdiques.

Cal observar un comportament correcte: no és permès beure, menjar ni fumar dins les aules. Cal mantenir un ambient agradable de treball i, per tant, s'ha de guardar silenci.

En acabar de treballar, caldrà que els alumnes surtin de la xarxa i deixin els equips apagats (CPU i pantalles).

Qualsevol anomalia detectada en els equips ha de ser comunicada als monitors immediatament.

On podem imprimir, els alumnes?

- Per imprimir des de les aules 113, 307, 308 o 309 heu de tenir una d'aquestes targetes d'impressió, que podeu adquirir a Secretaria:

Imatge del programa Model 1: 25 impressions (25 pàgines), 1,20 euros. 

Imatge del programa Model 2: 50 impressions, 2,40 euros.  

Per als detalls concrets del procediment d'impressió, vegeu els cartells penjats a les aules o consulteu els monitors.

Com podem consultar el correu electrònic de la UB?

En el resguard del full de la matrícula hi figura la vostra adreça de correu electrònic que heu de fer servir com a codi per a les aplicacions que s'estan implementant i desenvolupant. Com a contrasenya inicial heu d'introduir la vostra data de naixement en format ddmmaaaa; és obligatori que cadascú es canviï la seva contrasenya per utilitzar el sistema.

Aquest correu electrònic el podeu fer servir des de qualsevol ordinador que estigui connectat al web de la Universitat de Barcelona.

Si teniu qualsevol dubte de funcionament del correu electrònic, podeu consultar la pàgina web de la UB per assabentar-vos amb més detall del sistema de funcionament. Podeu adreçar-vos al servei de suport tècnic per mitjà de l'adreça electrònica suport.correu@ubmedia.ub.edu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o trucant al telèfon 93 490 90 21.

Per què el Word em canvia el text a mesura que escric?

El programa està configurat amb l'opció d'autocorrecció en castellà activada; per això, moltes vegades quan escrivim un text en català ens canvia les paraules.

Per poder resoldre aquest problema només cal desactivar l'opció d'autocorrecció. Per fer-ho s'ha d'anar a l'opció "Herramientas" del menú principal, clicar sobre l'opció "Autocorrección" i desactivar l'opció "Reemplazar según se escribe". Un cop fet això, l'autocorrecció queda anul·lada i ja no hi haurà més modificacions en el text.

De totes maneres, està previst que aviat es resolgui aquesta dificultat definitivament.

Com es consulten els CD-ROM de la Facultat?

Actualment, totes les bases de dades es troben accessibles des de la biblioteca. No hi ha cap CD-ROM en xarxa des del laboratori.

Ah! Però… no es poden fer tertúlies (xats)?

No. La normativa de les aules d'informàtica estableix que no es pot fer un ús incorrecte i abusiu de l'accés a Internet. No és permès de fer tertúlies ni navegar per Internet amb finalitats exclusivament lúdiques.

Pots ajudar-me a fer la pràctica?

Es dona per entès que a les aules d'informàtica no es fa formació d'usuaris. Els monitors encarregats de les aules d'informàtica ajuden l'usuari només en qüestions de tipus tècnic i en cap cas no resoldran dubtes de les activitats acadèmiques.

Quan puc venir a les aules d'informàtica?

Cada dilluns s'actualitzen els horaris de les aules d'informàtica. Els trobareu penjats a la zona de control. Els espais on no hi ha cap classe programada són els destinats als alumnes per poder realitzar les pràctiques o els treballs acadèmics.

L'aula 309 no s'utilitza habitualment per a la docència i, per tant, pot ser utilitzada per fer treballs en qualsevol moment. 

Comparteix-ho: