Co-working de Producció i Emprenedoria Audiovisual

La Facultat d'Informació i MItjans Audiovisuals compta amb dos espais de co-working a la segona planta destinats a la producció i l'emprenedoria audiovisual, on membres de l'alumnat, professorat i exalumnes poden treballar conjuntament a la creació i el desenvolupament de projectes audiovisuals. Els interessats poden contactar amb Maddalena Fedele (maddalena.fedele@ub.edu).